Zakat Fitrah, Zakat Maal dan Fidyah

MASJID AL-HIKMAH
DEN HAAG

SURAT EDARAN
No. 019/Al-Hikmah/VI/2017

TENTANG

ZAKAT FITRAH, ZAKAT MAAL, FIDYAH, INFAQ DAN SHADAQAH

Assalamu’alaikum Warahmatullah.

Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa Pengurus Masjid Al-Hikmah menerima Zakat Fitrah, Zakat Maal, Fidyah untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerima di Belanda dan di Indonesia.

Umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat guna membersihkan dan mensucikan hartanya, sebagaimana firman Alloh SWT. dalam Al-Qur'an surat Attaubah ayat 103 yang artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.

Sehubungan dengan hal tersebut, bagi Bapak/Ibu/Sdr yang akan membayar zakat fitrah, zakat maal, fidyah, infaq dan shadaqah dapat menyerahkan kepada Pengurus Masjid Al-Hikmah melalui Bapak Mochammad Idris paling lambat sebelum sholat Idul Fitri dimulai.

Untuk zakat fitrah sebesar  € 10.00 (sepuluh euro) per jiwa. Apabila dalam keluarga terdiri dari Bapak, Ibu dan 2 anak, berarti zakat fitrah untuk 4 jiwa.

Untuk fidyah sebesar € 10.00 (sepuluh euro) per orang / per hari.

Semoga amal ibadah Bapak/Ibu/Saudara diterima oleh Alloh SWT. Amien.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah.

 

Den Haag, 14 Juni 2017

 

K.H. Ahmad Hambali Maksum


sexofogo.com

Follow Us